ข้อควรระวังในการต่อสายไฟสำหรับปั้ม 3 PHASE

1.แกนมอเตอร์ ต้องหมุนตามลูกศรที่ที่กำหนดเท่านั้น
2.การต่อปั้ม 3 เฟส ควรใช้เครื่องมือวัดกระแสไฟ Phase Detector เป็นตัวช่วยเพื่อให้สามารถจับกระแสไฟแต่ละเส้นและทิศทางของมอเตอร์ที่ถูกต้อง
*** สำหรับการต่อปั้ม 3 เฟส ในประเทศไทย แนะนำให้ต่อ แบบ STAR เท่านั้น ***


2,833 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.