การดูแลรักษาอุปกรณ์สระว่ายน้ำ

1. เครื่องกรอง ควรดูแลไม่ให้น้ำรั่ว ควรรีบซ่อมแซม ถ้าเป็นเครื่องกรองที่ทำด้วยสแตนเลส ควรทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งถ้าเจอคราบสนิมให้ใช้สก็อตไบร์ชุบน้ำขัดสนิมออกให้หมด Cartier replica watches ถ้าเครื่องกรองไฟเบอร์กลาสหรือวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ให้ทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งพร้อมทั้งใส่น้ำมันหล่อลื่นบริเวณน็อตและสายรัด
2. ปั้มและส่วนมอเตอร์ ควรตรวจเช็คอย่าให้มีรอยรั่วและน้ำหยดเพราะเมื่อปั๊มทำงานจะดูดลมเข้าไปทำให้ดูดน้ำไม่ขึ้น มอเตอร์จะร้อน SEAL จะชำรุดและข้อต่อหน้าหรือหลังปั๊มจะรั่ว ถ้าเป็นปั๊มที่ไม่ใช่โลหะอาจเกิดความร้อนและการละลายได้ ในการควบคุมการทำงานของปั๊มด้วยการใช้นาฬิกาตั้งเวลา ควรทดลองปิดปั๊มสัก 30 นาทีก่อนแล้วลองเปิดใหม่ ดูว่าปั๊มดูดน้ำขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่ขึ้นต้องหาสาเหตุและทำการแก้ไข อีกสิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้คือตรวจดูว่าสายไฟที่ต่อเข้ากับมอเตอร์นั้นแน่นหรือไม่ถ้าไม่แน่นอาจทาให้แผงไฟที่ตัวมอเตอร์เกิดการใหม้ได้
3. การตรวจเช็คปั๊มและมอเตอร์ ข้อต่ออยู่ในลักษณะที่ยังใช้การได้ดีหรือไม่ ถ้ารั่วให้แจ้งซ่อมโดยด่วน ขณะที่มอเตอร์ทำงาน ปั๊มสามารถดูดน้ำขึ้นได้ดีหรือไม่ เช็ดและทำความสะอาดมอเตอร์ เอาขยะและใบไม้ออกจากตระกร้าหน้าปั๊ม เอาจารบีใส่ที่น็อตสเตนเนอร์ ใช้ SONAX ฉีดที่ CONTRACT ของมอเตอร์
4. อุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจเช็คน็อตที่ยึดต่อสายไฟให้แน่น ตั้งนาฬิกาที่ควบคุมเวลาของปั๊มให้ตรงกับเวลาจริง fake rolex watches อย่าให้มีน้ำขังในห้องเครื่องเพราะจะทำให้มีความชื้นสูงซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายได้ ทำความสะอาดตู้ไฟทั้งภายในและภายนอก
5. อุปกรณ์ทำความสะอาดสระต่างๆ อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกห้ามตากแดด เพราะจะทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นมีอายุการใช้งานสั้นลง
6.ห้องเครื่อง ควรดูแลอย่าให้มีน้ำขัง และมีแสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี ควรหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ
7.การดูแลรักษากระดานกระโดดและบันได กระดานกระโดด ควรยึดขันน็อตให้แน่นอยู่เสมอ มิฉนั้นจะทำให้รูกระดานหลวมได้ ควรตรวจเช็คยางรองกระดานบันไดให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ทั้งยางรองหน้าและหลัง บันได replica watches UK ขั้นบันไดและตัวบันไดให้แน่นอยู่เสมอ ถ้ามีการขยับหรือไม่แน่นจะทำให้บันไดหักได้ ใช้สก็อตไบร์ตชุบน้ำขัดราวบันไดในกรณีมีคราบสนิมจับอยู่


3,490 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fifteen + four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.