ปั้ม HAYWARD ปลอม ดูอย่างไร!!!

ปัจจุบันมีการระบาดปั้ม HAYWARD “ปลอม” หรือ “เลียนแบบ” อยู่มากมาย วันนี้เราจึงมีวิธีการสังเกตุปั้ม HAYWARD ปลอมหรือเลียนแบบเพื่อให้ท่านลูกค้าได้พึงระวังเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวง
1,255 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.

10 − 9 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.